Aker Solutions sikrer fabrikasjonskapasitet i Nord-Norge

26. oktober 2012 - Aker Solutions har kjøpt et fabrikasjonsanlegg i Sandnessjøen for å kunne betjene markedet for fabrikasjonstjenester i Norskehavet og nordover. Oppkjøpet er del av selskapets strategi for Nord-Norge.

Aker Solutions sikrer fabrikasjonskapasitet i Nord-Norge

Selger av anlegget, som ligger i Helgelands Næringspark i Sandnessjøen, er Ruukki Construction Norge AS. Anlegget i Sandnessjøen har historisk sett hatt sin spisskompetanse innen fabrikasjon av stålkonstruksjoner, og har tidligere levert produkter til oljeindustrien. Kjøpesummen er ikke offentliggjort.

- Olje- og gassnæringen flytter nordover, noe som gjør det viktig for oss å bygge opp kapasitet i Nord-Norge. Med anlegget i Sandnessjøen vil vi på en mer konkurransedyktig måte kunne tilby fabrikasjonstjenester som er forenlig med våre kunders behov, sier Tore Sjursen, konserndirektør for vedlikehold, modifikasjoner og operasjoner i Aker Solutions.

Anlegget i Sandnessjøen har vært inaktivt etter at tidligere eier besluttet å legge ned virksomheten høsten 2011.

- Vi gjennomfører oppkjøpet for å posisjonere oss for nåværende og fremtidige fabrikasjonsoppdrag for utbygging og drift av olje- og gassinstallasjoner i nord. Anlegget vil kunne utføre oppdrag innen flere disipliner i forbindelse med subsea utbygginger, samt tradisjonelle plattform- og landanlegg, forsetter Sjursen.

- Hvor høy bemanningen vil være fremover er vanskelig å anslå, da det er helt avhengig av at vi sikrer oppdrag fra kundene våre. Men i første omgang kommer vi til å lyse ut rundt 40 stillinger, sier Tore Sjursen.

Anlegget i Sandnessjøen vil inngå som en del av fabrikasjonsvirksomheten som tilhører forretningsområdet som arbeider med vedlikehold, modifikasjoner og operasjoner i Aker Solutions (MMO).

- Det er flott at vi får muligheten til å utvide fabrikasjonskapasiteten vår. Vi skal begynne i det små og bygge stein på stein. Målet er at anlegget i Sandnessjøen skal bli en viktig del av leveransemodellen vår i nord, sier Svein Oskar Nuland, leder for fabrikasjon i Aker Solutions.

Anlegget i Sandnessjøen inkluderer tre fabrikasjonshaller som utgjør tilsammen 13,636 kvm, og området rundt som er på totalt 81,807 kvm.

Før produksjonsstart vil det bli gjennomført en del oppgraderinger av anlegget, blant annet knyttet til å tilpasse bygningene samt produksjonsutstyret til planlagt aktivitet. Samtidig vil man arbeide med å overføre den unike kompetansen Aker Solutions allerede har på fabrikasjon, gjennom sitt eksisterende verft i Egersund, til anlegget i Sandnessjøen. Dette er nødvendig for å kunne utføre de komplekse operasjonene som kreves av Aker Solutions kunder.

Aker Solutions kunngjorde i februar i år at selskapet kjøpte opp ingeniørselskapet Sandessjøen Engineering AS. Denne virksomheten har allerede økt bemanningen fra 24 ansatte til 41 i dag. 

Utover oppkjøpene i Sandnessjøen har Aker Solutions det siste året styrket selskapets tilstedeværelse i Nord-Norge betydelig. Selskapet er i ferd med å bygge opp et større ingeniørkontor i Tromsø og en servicebase for undervannsteknologi i Hammerfest. I fjor høst kjøpte Aker Solutions også opp brønnteknologiselskapet X3M Invent, som holder til i Narvik.

SLUTT

For ytterligere informasjon kontakt:

Media:
Magnus Godiksen, Communications Advisor, Aker Solutions. Tel: +47 46 40 22 30, E-mail: magnus.godiksen@akersolutions.com

Investor relations:
Lasse Torkildsen, SVP Investor Relations, Aker Solutions. Tel: +47 67 51 30 39, Mob: +47 91 13 71 94, E-mail: lasse.torkildsen@akersolutions.com

Leverandører:
For informasjon om innkjøp og potensielle underleverandører til dette prosjektet, vennligst gå til www.akersolutions.com/suppliers

Karrieremuligheter:
Besøk http://www.akersolutions.com/careers

Aker Solutions leverer produkter, systemer og tjenester til oljeindustrien globalt. Selskapets kompetanse og teknologier strekker seg fra reservoaret til produksjonsfasilitet gjennom et oljefelts levetid.
 
Aker Solutions kombinerer og tilbyr oljeindustrien både ingeniørtjenester og teknologier for boring, feltutbygginger og produksjon. Selskapet sysselsetter rundt 25 000 ansatte i mer enn 30 land. Medarbeiderne bruker sin kunnskap og skaper og anvender teknologier som leverer løsningene som skapets kunder har behov for.
 
Aker Solutions ASA er morselskapet i gruppen som består av en rekke separate juridiske enheter. Aker Solutions er benyttet som felles varemerke og navn for de fleste av disse enhetene. Aker Solutions hadde i 2011 en samlet årsomsetning på omtrent 36,5 milliarder kroner. Selskapet er notert på Oslo Børs.

Denne pressemeldingen kan inneholde informasjon eller uttalelser om fremtiden og er underlagt vår disclaimer. Vennligst se www.akersolutions.com.

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia