Aker Solutions skal levere seks borepakker til boreskip i Brasil

27. august 2012 - Aker Solutions har signert kontrakt for å levere boreutstyr til seks boreskip som bygges av Jurong Shipyard for det brasilianske markedet. Kontraktsverdien er ikke offentliggjort.

Kontrakten inkluderer komplette borepakker, med stigerør og BOP, for seks boreskip, samt en opsjon for ytterligere ett boreskip.

Utstyret skal leveres fra Aker Solutions i Norge og Tyskland, og fra selskapets nye fabrikk i Brasil. Aker Solutions bygger et nytt vedlikeholds- og produksjonsanlegg til $100m i Macaé, Brasils uoffisielle oljehovedstad, for å møte veksten selskapet opplever i Brasil.

Boreskipene skal levers mellom 2015 og 2019. Aker Solutions' utstyr blir levert fra andre halvdel av 2013. Kontrakten inkluderer prosjektledelse, ingeniørtjenester, boreutstyr på dekk og under vann, inkludert Aker Solutions' Clip riser (stigerør). Aker Solutions vil også ferdigstille boreutstyret ved Jurongs verft i Brasil.

"Denne kontrakten bekrefter vår sterke posisjon i det brasilianske markedet og i markedet for boreutstyr globalt. Vi er takknemlig for den tillit vi er blitt vist av Jurong, som vi har jobbet tett med i to år for å posisjonere oss for denne muligheten. Vi ser frem til å fortsette det gode og langsiktige samarbeidet med verftet og borekontraktørene i dette prosjektet," sier Thor Arne Håverstad, konserndirektør og leder av Aker Solutions' boreutstyrsvirksomhet.

Brasil
Mellom 20 og 50 prosent av leveransene vil komme fra Brasil, hvor Aker Solutions har vært etablert siden 1990-tallet. I dag er flere en 35 rigger med boreutstyr Aker Solutions i drift i Brasil. Selskapet leverer også undervannsutstyr, separasjons- og prosessteknologi og undervannsintervensjoner til operatører i brasiliansk farvann.

"Med leveransen av seks komplette borepakker, og et nytt vedlikehold- og produksjonsanlegg på vei i Macaé, tar Aker Solutions nok et steg fremover i Brasil. De siste tjue årene har vi bygget et sterkt grunnlag for å møte veksten vi ser i markedet i dag. Med 1400 lokalt ansatte er vi godt rustet til å bistå våre kunder i det brasilianske markedet," sier Luis Antonio Araujo, regionssjef for Aker Solutions i Brasil.

Den 35.000 m2 store fabrikken i Macaé blir Aker Solutions' fjerde lokasjon i Brasil, i tillegg til virksomheten i Rio das Ostras, Curitiba og Rio de Janeiro.

Dypt vann
De seks nye skipene vill be driftet av boreoperatørene Seadrill og Odfjell Drilling (3 hver) under 15-årskontrakter med det brasilianske oljeselskapet Petrobras. Boreskipene vil ha kapasitet til å bore på 3000 meters dyp og 12km lange brønner.

Aker Solutions tilbyr komplette borepakker, inkludert prosjektledelse, ingeniørtjenester, innkjøp og ferdigstillelse. Selskapet har en komplett portefølje med topside boreutstyr og systemer, som støttes av en global organisasjon som tilbyr kundeservice og vedlikehold.

SLUTT

For ytterligere informasjon kontakt:

Media:
Ivar Simensen, Vice President Communications, Aker Solutions. Mob: + 47 46 40 23 17, E-mail: ivar.simensen@akersolutions.com

Investor relations:
Lasse Torkildsen, SVP Investor Relations, Aker Solutions. Tel: +47 67 51 30 39, Mob: +47 91 13 71 94, E-mail: lasse.torkildsen@akersolutions.com

Leverandører:
For informasjon om innkjøp og potensielle underleverandører til dette prosjektet, vennligst gå til www.akersolutions.com/suppliers

Karrieremuligheter:
Besøk http://www.akersolutions.com/careers

Aker Solutions leverer produkter, systemer og tjenester til oljeindustrien globalt. Selskapets kompetanse og teknologier strekker seg fra reservoaret til produksjonsfasilitet gjennom et oljefelts levetid.
 
Aker Solutions kombinerer og tilbyr oljeindustrien både ingeniørtjenester og teknologier for boring, feltutbygginger og produksjon. Selskapet sysselsetter rundt 25 000 ansatte i mer enn 30 land. Medarbeiderne bruker sin kunnskap og skaper og anvender teknologier som leverer løsningene som skapets kunder har behov for.
 
Aker Solutions ASA er morselskapet i gruppen som består av en rekke separate juridiske enheter. Aker Solutions er benyttet som felles varemerke og navn for de fleste av disse enhetene. Aker Solutions hadde i 2011 en samlet årsomsetning på omtrent 36,5 milliarder kroner. Selskapet er notert på Oslo Børs.

Denne pressemeldingen kan inneholde informasjon eller uttalelser om fremtiden og er underlagt vår disclaimer. Vennligst se www.akersolutions.com.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Tags:

Abonner