Aker Solutions skal levere to nye borepakker

20. april 2011 - Aker Solutions har signert to kontrakter med Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) for å levere komplette borepakker til to nye dypvannsboreskip. Kontraktene har en samlet verdi på om lag $230 millioner.

Boreutstyret og systemene vil bli installert på de to fartøyene, som er under bygging på DSME sitt verft i Sør-Korea. Hver leveranse har en kontraktsverdi på cirka $115 millioner, og inkluderer opsjoner for noen tilleggsleveranser og tjenester.

- Vi er godt fornøyd med å levere nok et sett Aker Solutions-boreutstyr til DSME og deres kunder, sier Thor Arne Håverstad, konserndirektør for Aker Solutions' boreutstyrsvirksomhet.

Boreskipene skal leveres i fjerde kvartal i 2013. Det meste av boreutstyret skal leveres i 2012.

Aker Solutions vil stå for alle hoveddelene i leveransen, fra ingeniørtjenester og innkjøp til installasjon og ferdigstillelse.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Media:

Ivar Simensen, VP Communications, Aker Solutions. Tel: +47 67 59 41 90, Mob: +47 46 40 23 17

Investor relations:

Astrid Thommesen Sæbø, VP Investor Relations, Aker Solutions. Tel: +47 22 94 63 37, Mob: +47 481 70 035

Innkjøp: www.akersolutions.com/suppliers
For mer informasjon om innkjøp og potensielle underleverandører til dette prosjektet.

Karriere: www.akersolutions.com/careers

 

Aker Solutions ASA, er gjennom datterselskaper og tilknyttede selskaper («Aker Solutions»), et ledende globalt oljeserviceselskap som leverer ingeniør- og fabrikasjonstjenester, teknologier, produktløsninger samt løsninger for levetidsforlengelse og økt utvinningsgrad for olje- og gassindustrien. Aker Solutions-gruppen er organisert gjennom en rekke separate juridiske enheter. Aker Solutions er benyttet som felles varemerke og navn for de fleste av disse enhetene. Aker Solutions har en samlet årsomsetning på omlag 46 milliarder norske kroner og sysselsetter cirka 20 000 ansatte i rundt 26 land. Denne pressemeldingen kan inneholde informasjon eller uttalelser om fremtiden og er underlagt vår disclaimer, vennligst se våre websider www.akersolutions.com.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Tags:

Abonner