Aker Solutions tildelt Moho-kontrakt

25. mars 2013 - Total har tildelt Aker Solutions et Letter of Award for leveranse av et subsea produksjonssystem for Moho Nord-prosjektet i Republikken Kongo. Kontraktsverdien er om lag 4,9 milliarder kroner (850 millioner dollar).

Moho Nord, som er lokalisert om lag 75 kilometer fra kysten av Republikken Kongo, består av de to prosjektene Moho Nord og Moho Bilondo 1bis. Aker Solutions og Total vil gjennomføre utbyggingene som ett integrert prosjekt.

Aker Solutions skal levere 28 vertikale ventiltrær inklusive brønnhode-systemer, to installasjon- og intervensjons- kontrollsystemer, syv manifolder, samt kontroll- og tilkoplingssystemer. Kontraktene inneholder også opsjoner som Total kan utøve.

  • Dette er en betydelig kontrakt for Aker Solutions. Vi investerer og vokser internasjonalt og ønsker å utvikle olje- og gassindustrien i Republikken Kongo gjennom kunnskapsoverføring og lokalt innhold, sier Alan Brunnen, som leder forretningsområdet subsea i Aker Solutions.

Aker Solutions vil anvende selskapets nye teknologi innenfor vertikale trær i prosjektet. Intervensjons-teknologien har blitt utviklet som et ledd i Skandi Aker/Tulip-prosjektet for Total.

Prosjektledelse, ingeniørtjenester og innkjøp vil hovedsakelig bli gjennomført ved hovedkontoret på Fornebu. Ventiltrærne og intervensjons-systemene vil bli produsert på Tranby, men selskapets anlegg i Egersund vil produsere manifoldene. Kontrollsystemene vil bli produsert i Aberdeen.

Moho Nord og Moho Bilondo 1bis er en del av oljefeltet Moho-Bilondo som ble satt i drift i 2008. Det er det første dypvanns-prosjektet utenfor Republikken Kongo med vanndybder mellom 600 og 1050 meter.

Aker Solutions vil også etablere en service-base sammen med Total i Pointe Noire, som er den nest største byen i Republikken Kongo. Aker Solutions og Total antar at cirka 40 personer vil bli ansatt ved basen.

De første leveransene til Moho Nord-prosjektet vil bli i andre kvartal 2014.

SLUTT

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Media:
Severin Roald, Vice President Communications, Aker Solutions.
Tel: +47 22 94 55 23, Mob: +47 92 03 00 33, E-mail: severin.roald@akersolutions.com

Investor relations:
Lasse Torkildsen, SVP Investor Relations, Aker Solutions.
Tel: +47 67 51 30 39, Mob: +47 91 13 71 94, E-mail: lasse.torkildsen@akersolutions.com

Leverandører:
For informasjon om innkjøp og potensielle underleverandører til dette prosjektet, vennligst gå til www.akersolutions.com/suppliers

Karrieremuligheter:
Besøk http://www.akersolutions.com/careers

Aker Solutions leverer produkter, systemer og tjenester til oljeindustrien globalt. Selskapets kompetanse og teknologier strekker seg fra reservoaret til produksjonsfasilitet gjennom et oljefelts levetid.

Aker Solutions kombinerer og tilbyr oljeindustrien både ingeniørtjenester og teknologier for boring, feltutbygginger og produksjon. Selskapet sysselsetter rundt 25 000 ansatte i mer enn 30 land. Medarbeiderne bruker sin kunnskap og skaper og anvender teknologier som leverer løsningene som skapets kunder har behov for.

Aker Solutions ASA er morselskapet i gruppen som består av en rekke separate juridiske enheter. Aker Solutions er benyttet som felles varemerke og navn for de fleste av disse enhetene. Aker Solutions hadde i 2011 en samlet årsomsetning på omtrent 36,5 milliarder kroner. Selskapet er notert på Oslo Børs.

Denne pressemeldingen kan inneholde informasjon eller uttalelser om fremtiden og er underlagt vår disclaimer. Vennligst se www.akersolutions.com.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Abonner