Engasjerer rådgivere for videre arbeid

18. april 2009 - Aker Solutions har i dag engasjert en internasjonal investeringsbank for å foreta en fornyet gjennomgang av transaksjonene som ble gjennomført 1. april 2009. En annen internasjonal investeringsbank er engasjert som rådgiver for å bistå Aker Solutions i konsernets videre strategiske arbeid.


- Aker Solutions har de siste to ukene vært under et betydelig press, og det er behov for å klargjøre forhold knyttet til de aktuelle transaksjonene. Den ene investeringsbanken skal foreta en uavhengig gjennomgang slik at vi forhåpentligvis kan nærme oss en avklaring i denne saken, sier Simen Lieungh, konsernsjef i Aker Solutions.


Parallelt med dette arbeidet skal Aker Solutions, med medvirkning fra den andre rådgiveren, og med utgangspunkt i de foreliggende strategiske føringer, etablere en konkret aksjonsplan for utvikling av verdiene i de enkelte delene av Aker Solutions-konsernet.


- Gjennom overtakelsen av selskaper fra Aker ASA-konsernet, har vi sikret oss verdifulle byggesteiner som gjør det mulig for Aker Solutions å ta nye posisjoner i viktige vekstmarkeder. Den internasjonale rådgiveren skal bistå oss slik at vi raskest mulig kan realisere verdipotensialet i de enkelte delene av Aker Solutions, sier Lieungh.


De igangsatte arbeidene forventes å bli konkludert i slutten av mai i år.


Inntil da vil virksomhetene som er kjøpt fra Aker ASA-konsernet bli opprettholdt som selvstendige enheter. Aker ASA har på sin side akseptert at oppgjøret for aksjene i de aktuelle selskapene Aker Oilfield Services, Aker DOF Deepwater, Odim og Midsund Bruk ikke vil skje før i slutten av mai.


SLUTT


For mer informasjon, vennligst kontakt:
Media:
Jannik Lindbæk, Informasjonsdirektør, Aker Solutions ASA. Tel: +47 67 51 30 36, Mob: +47 977 55 622
 
Investor relations:
Lasse Torkildsen, Senior Vice President IR, Aker Solutions ASA, Tel: +47 67 51 30 39, Mob: +47 911 37 194
 
Innkjøp:
For mer informasjon om innkjøp og potensielle underleverandører til dette prosjektet, vennligst kontakt BA Global Sourcing Champion, telefon nr. finnes her: http://enet.akersolutions.com/enet/Projects/GXX/Organisation/GxxOrganisationChart.htm.
 
 
Aker Solutions ASA, er gjennom datterselskaper og tilknyttede selskaper («Aker Solutions»), en ledende global leverandør av ingeniørtjenester og fabrikasjon, teknologiprodukter og totalløsninger. Virksomheten i Aker Solutions omfatter en rekke bransjer, inkludert olje- og gassproduksjon, raffinering, kjemiindustri, gruveindustri, metallforedling og kraft. Virksomhetene i konsernet benytter Aker Solutions som et felles varemerke.


Aker Solutions har en samlet årsomsetning på omlag 58 milliarder norske kroner og sysselsetter cirka 23 000 ansatte i rundt 30 land.


Aker Solutions inngår i Aker (www.akerasa.com), en gruppe selskaper som har fokus på energi, maritim industri og marine ressurser. Alle Aker-selskapene deler et felles verdigrunnlag og har lange tradisjoner for industriell utvikling. Aker ASA eier 40,27 prosent av aksjene i Aker Solutions og tar en aktiv rolle i å utvikle sine interesser.


Denne pressemeldingen kan inneholde informasjon eller uttalelser om fremtiden og er underlagt vår disclaimer, vennligst se våre web-sider www.akersolutions.com.

Abonner