Foreslått fisjon av Aker Solutions; offentliggjøring av informasjonsdokument

6. april 2011 - I tråd med strategien som tidligere har vært offentliggjort, har styret i Aker Solutions ASA ("Aker Solutions") vedtatt å foreslå for aksjonærene i Aker Solutions at Aker Solutions fisjoneres.

Gjennom den foreslåtte fisjonen vil Kværner ASA ("Kværner") - et selskap opprettet i forbindelse med fisjonen og som vil søkes notert på Oslo Børs ved gjennomføring av fisjonen - blant annet overta:

  • Vesentlige deler av Aker Solutions-konsernets virksomhet innenfor forretningsområdet ED&S, inkludert virksomheten innenfor undersegmentet Field Development (FD), men ikke virksomheten innenfor undersegmentene MMO og Engineering (ENG); samt
  • Aker Solutions-konsernets virksomhet knyttet til EPC Centre Houston og union construction -virksomheten i USA og Canada.

Ved gjennomføring av fisjonen vil det utstedes vederlagsaksjer i Kværner til aksjonærene i Aker Solutions. Én aksje i Aker Solutions vil gi rett til én vederlagsaksje i Kværner. Vederlagsaksjene vil utgjøre 100 prosent av aksjene i Kværner per gjennomføringstidspunktet.

Fisjonen må godkjennes av aksjonærene i Aker Solutions på ordinær generalforsamling som vil finne sted 6. mai 2011, og er blant annet betinget av at aksjene i Kværner godkjennes opptatt til notering på Oslo Børs ved gjennomføring av fisjonen.  

Etter gjennomføring av fisjonen, vil netto kontanter i Kværner bli ca. Nkr 1,000 millioner per 31. desember 2010. Med bakgrunn i dette, har Ernst & Young estimert en aksjeverdi på Nkr 5,524 millioner for eiendelene, rettighetene og forpliktelsene som vil bli overført til Kværner ved fisjonen.

Basert på gjennomsnittlig aksjekurs for Aker Solutions fra og med 28. februar 2011 til og med 25. mars 2011, har styret i Aker Solutions besluttet en allokering av aksjekapitalen i Aker Solutions slik at 83% av aksjekapitalen vil bli allokert til Aker Solutions og 17% til Kværner.

Tentative nøkkeldatoer for fisjonsprosessen og børsnoteringen av aksjene i Kværner (gjenstand for endring) er som følger:

  • Ordinær generalforsamling i Aker Solutions hvor forslaget om fisjon vil behandles: 6. mai 2011
  • Søknad om børsnotering av aksjene i Kværner: ca. 13. mai 2011
  • Utløp av kreditorperiode for fisjonen: ca. 6. juli 2011
  • Siste dag for handel i Aker Solutions-aksjen inklusive retten til vederlagsaksjer i Kværner: ca. 7. juli 2011
  • Registrering av gjennomføring av fisjonen i Foretaksregisteret: ca. 7. juli 2011
  • Første dag for handel i Aker Solutions-aksjen eksklusive retten til vederlagsaksjer i Kværner: ca. 8. juli 2011
  • Første handelsdag for Kværner-aksjene på Oslo Børs: ca. 8. juli 2011

SEB Enskilda, DnB NOR og Nordea forhandler med Kværner om et mandat til å agere som rådgivere ved børsnoteringen.

Et informasjonsdokument med nærmere opplysninger om den foreslåtte fisjonen og vilkårene for denne, samt virksomhetene i Aker Solutions og Kværner etter en gjennomføring av fisjonen er vedhengt denne meldingen sammen med en fisjonsplan med vedlegg. Innkalling til ordinær generalforsamling i Aker Solutions er publisert i en separat børsmelding.

Som ledd i noteringsprosessen vil det bli utarbeidet og offentliggjort et noteringsprospekt for Kværner i henhold til gjeldende prospekt- og noteringsregler.

Denne informasjonen er informasjonspliktig jf. verdipapirhandelloven § 5-12 og Oslo Børs Løpende Forpliktelser pkt. 3.5.

SLUTT

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Media:

Geir Arne Drangeid, EVP Communications, Aker Solutions. Tel: +47 67 51 30 36, Mob: +47 91 31 04 58

Investor relations:

Astrid Thommesen Sæbø, VP Investor Relations, Aker Solutions. Tel: +47 22 94 63 37, Mob: +47 48 17 00 35

Karriere: www.akersolutions.com/careers

 

Aker Solutions ASA, er gjennom datterselskaper og tilknyttede selskaper («Aker Solutions»), et ledende globalt oljeserviceselskap som leverer ingeniør- og fabrikasjonstjenester, teknologier, produktløsninger samt løsninger for levetidsforlengelse og økt utvinningsgrad for olje- og gassindustrien. Aker Solutions-gruppen er organisert gjennom en rekke separate juridiske enheter. Aker Solutions er benyttet som felles varemerke og navn for de fleste av disse enhetene.  

Aker Solutions har en samlet årsomsetning på omlag 46 milliarder norske kroner og sysselsetter cirka 20 000 ansatte i rundt 26 land.

Denne pressemeldingen kan inneholde informasjon eller uttalelser om fremtiden og er underlagt vår disclaimer, vennligst se våre websider www.akersolutions.com.

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Tags: