Kårstø-kontrakt til Aker Kværner

Kontrakten på Kårstø er et gjennombrudd for Aker Stord på landbaserte prosessanlegg. Bedriften har fra før nesten 30 års erfaring med bygging av faste og flytende offshore prosessanlegg (produksjonsplattformer).


Aker Stord skal i sitt eget verksted sammenstille en rekke rørgater og utstyrsenheter for levering til Kårstø-anlegget. Disse enhetene veier mellom 35 og 450 tonn. At bedriften skal levere rørgater og utstyrsenheter til Kårstø er en viktig videreutvikling. Tidligere har eierne av norske landanlegg stort sett kjøpt disse produktene av utenlandske leverandører.


- Aker Stord blir tildelt kontraktene i sterk konkurranse med norske og utenlandske leverandører, sier Statoils prosjektleder Knut Magne Vågen.


- Det er gledelig at norsk leverandørindustri har vist seg konkurransedyktig og at Aker Stord har levert det samlet beste tilbudet.


- At Aker Stord nå har demonstrert konkurransedyktighet også på landmarkedet er strategisk viktig - og svært tilfredsstillende for oss, sier administrerende direktør Stian Vemmestad på Aker Stord.


- Dette er noe alle medarbeiderne våre har bidratt til, blant annet ved tiltak for kostnadsreduksjoner og effektivisering.


Bedriften starter mobiliseringen på Kårstø i september og begynner installasjonsarbeidet der i januar 2004.


Dette utbyggingstrinnet på Kårstø kalles KEP 2005 (Kårstø Expansion Project) og har en total kostnadsramme på 5,74 milliarder kroner. Det skal sette Kårstø-anlegget i stand til å ta i mot og prosessere rikgass fra det Statoil-opererte Kristin-feltet i Norskehavet når produksjonen der starter 1. oktober 2005. Byggingen av en halvt nedsenkbar gassproduksjonsplattform til Kristin-feltet er godt i gang på Aker Stord. Plattformen skal være klar for utslep i slutten av mars 2005.


Kårstø-anlegget er Europas største i sitt slag - og verdens tredje største.
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Torbjørn Andersen, Informasjonssjef
Aker Kværner ASA
Tlf.: 22 94 53 90
Mobil: 928 85 542


Stian Vemmestad, Administrerende direktør
Aker Stord AS
Tlf.: 53 41 87 04
Mobil: 915 87 109


Alf Terje Myklebust, Informasjonssjef
Aker Stord AS
Tlf: 53 41 81 03
Mobil: 917 53 442


Tore Langballe, Investor Relations
Aker Kværner ASA
Tlf: 67 51 31 06
Mobil: 907 77 841

Abonner