Kværner gjenoppstår som industrikonsern, fisjoneres fra Aker Solutions

Aker Solutions etablerer et spesialisert EPC-selskap (engineering, procurement, construction) som viderefører erfaring og ekspertise bygget opp gjennom feltutviklingsprosjekter i Nordsjøen og internasjonalt over mer enn 40 år. I dag kunngjøres det at Kværner blir navnet for det nye selskapet, tidligere omtalt som "Aker Contractors". Selskapet viderefører dermed en stolt industriarv som strekker seg tilbake til 1853. Kværner sikter mot separat notering på Oslo Børs i juli.

 

Styret i Aker Solutions ASA besluttet i går å foreslå for den ordinære generalforsamlingen 6. mai en fisjon av selskapet. Dette er i tråd med planer som tidligere er kommunisert.

- Aker Solutions rendyrker sin kjernevirksomhet i separate selskaper. De nye fokuserte enhetene har en klar ambisjon om å vokse i sine respektive markeder: Kværner som et spesialisert EPC-selskap skreddersydd for å møte trender og kundenes behov i det globale EPC-markedet, og Aker Solutions som en totalleverandør av engineering, teknologier, løsninger og tjenester for oppstrøms olje- og gassindustrien, sier arbeidende styreformann i Aker Solutions, Øyvind Eriksen.

Aker ASA, gjennom Aker Holding, vil fortsette som en langsiktig investor i begge selskapene.

- Kværner-navnet representerer en stolt historie i Nordsjøen og internasjonale markeder. Jeg er stolt av at et slikt kraftfullt navn gjenintroduseres gjennom et EPC-selskap med sterke vekstambisjoner. Jeg ser frem til å være en del av å skrive det neste kapitelet i Kværner-historien. Jeg er overbevist om selskapets potensial for fremtiden, sier Kjell Inge Røkke, hovedeier i Aker ASA.

- Verftene på Stord og Verdal har brukt Aker navnet i flere tiår, og vi ville ha foretrukket å fortsette denne tradisjonen. Viktigst er imidlertid de løftene Aker Asa og dets hovedaksjonær Kjell Inge Røkke har gitt om å fortsette å støtte og investere i virksomheten vår. Vi ser frem til å bygge et fremgangsrikt selskap sammen med ledelse og eiere, sier Atle Teigland konserntillitsvalgt og styremedlem i Aker Solutions.

Kværner Brug ble grunnlagt i Oslo i 1853. Selskapet ble første gang notert på Oslo Børs i 1967. Kværner-gruppen gikk inn i offshore olje- og gassindustrien sent på 1960-tallet, fra selskapets base i Oslo og ingeniørvirksomheten Kværner Engineering.

Kværner startet konstruksjonsarbeid for offshore prosjekter på 1970-tallet. På 1990-tallet var konsernet en internasjonal aktør innen skipsbygging, olje og gass, treforedling og papir, samt ingeniørtjenester og bygg- og anleggsvirksomhet. På 2000-tallet fusjonerte Kværner med Aker, og dannet senere Aker Kværner. I 2008 skiftet konsernet navn til Aker Solutions. I dag gjenintroduserer Aker Solutions det tradisjonsrike Kværner-navnet gjennom etableringen av et nytt EPC-selskap.

Kværner er kjent både av kunder og potensielle ansatte i markeder i hele verden, både innen landbasert og offshore olje- og gassvirksomhet samt annen industri kjennetegnet av store EPC prosjekter.

 

SLUTT

Media:
Geir Arne Drangeid, EVP Corporate Communications, Aker Solutions. Tel: +47 67 51 30 36, Mob: +47 913 10 458

Investor relations:
Lasse Torkildsen, SVP Investor Relations, Aker Solutions ASA, Tel: +47 67 51 30 39, Mob: +47 911 37 194

Karriere: www.akersolutions.com/careers

Aker Solutions ASA, er gjennom datterselskaper og tilknyttede selskaper («Aker Solutions»), et ledende globalt oljeserviceselskap som leverer ingeniør- og fabrikasjonstjenester, teknologier, produktløsninger samt løsninger for levetidsforlengelse og økt utvinningsgrad for olje- og gassindustrien. Aker Solutions-gruppen er organisert gjennom en rekke separate juridiske enheter. Aker Solutions er benyttet som felles varemerke og navn for de fleste av disse enhetene. 
Aker Solutions har en samlet årsomsetning på omlag 46 milliarder norske kroner og sysselsetter cirka 20 000 ansatte i rundt 26 land.
Denne pressemeldingen kan inneholde informasjon eller uttalelser om fremtiden og er underlagt vår disclaimer, vennligst se våre websider www.akersolutions.com

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Tags:

Abonner