Ny kontrakt på britisk sektor av Nordsjøen

Kontrakten er en EPC-kontrakt, og omfatter prosjektering, materialanskaffelser, fabrikasjon, load-out og seafastening av de tre stålunderstellene med peler.


Kontrakten har en verdi på omtrent 750 millioner kroner. Gjennom tildelingen har Aker Verdal nok en gang demonstrert at norsk kompetansedrevet industri kan lykkes i tøff internasjonal konkurranse.


Takket være de mange utfordrende utbyggingsprosjektene for kunder på norsk sokkel, har verkstedet utviklet en meget effektiv og spesialisert gjennomføringsmodell for bygging av slike stålkonstruksjoner. "Vi har lagt ned mye arbeidet i dette, og satsingen har ført til store endringer i bedriften. Dagens kontrakt beviser med all mulig tydelighet hva som kan oppnås når vilje og evne til omstilling er til stede," sier Arnstein Ansnes, adm direktør ved Aker Verdal.


Prosjektet er et samarbeid mellom Aker Verdal og Aker Kværner Technology. Prosjekteringsarbeidet, som blir utført av Aker Kværner Technology, starter umiddelbart, mens fabrikasjon i Verdal startes opp våren 2004.


Når stålunderstellene leveres i 2005, blir disse nummer 31, 32 og 33 i rekken av understellsleveranser fra Aker Verdal.
Kontrakten er tildelt med "forbehold om godkjenning av Buzzard-utbyggingen" fra UK Department of Trade and Industry, samt partnerne i Buzzard-prosjektet. Godkjenning av utbyggingen er forventet innen utgangen av året.
Ytterligere informasjon


Presse:

Geir Arne Drangeid, informasjonsdirektør Aker Kværner ASA. Tlf.: +47 913 10 458


Investor Relations:

Tore Langballe, Investor Relations Aker Kværner ASA. Tlf: +47 907 77 841
 

Abonner