Resultat andre kvartal 2011

12. august 2011 - Aker Solutions driftsinntekter i andre kvartal 2011 var 7,8 milliarder kroner. Resultat før renter, skatt, avskrivninger og amortisering var 636 millioner kroner.  Kvartalets ordreinngang var på 14,3 milliarder kroner.

- Ordreinngangen er sterk og reflekterer høyt anbuds- og aktivitetsnivå i alle forretningssegmenter. Ordrereserven har økt med 19 prosent hittil i år. Det underbygger vår langsiktige ambisjon om vekst. Men kvartalet har også gitt oss noen påminnelser om viktigheten av å ytterligere forbedre driften, sier Øyvind Eriksen, arbeidende styreformann i Aker Solutions.

Driftsinntekter i andre kvartal var 7 809 millioner kroner, sammenliknet med 8 096 millioner kroner i samme periode i 2010. EBITDA i andre kvartal 2011 var på 636 millioner (8,1 prosent EBITDA-margin), sammenliknet med 853 millioner kroner for ett år siden. Inntektene i kvartalet var negativt påvirket av utfordringer med enkelte leveranser samt en voldgiftsdom knyttet til Blind Faith-prosjektet.

- I andre kvartal hadde vi kvalitetskostnader relatert til leveranser i Brasil på totalt 130 millioner kroner innen Subsea- og Process Systems-virksomhetene. For en bedrift som setter kvalitet og kundetilfredshet høyt, er dette naturligvis skuffende, sier Eriksen.

Ordreinngangen i andre kvartal var på 14,3 milliarder kroner. Ved utgangen av andre kvartal var Aker Solutions ordrereserve på 46 milliarder kroner, en økning på 5,5 milliarder kroner fra foregående kvartal.

I andre kvartal avsluttet Aker Solutions de strukturelle endringene som ble skissert på selskapets kapitalmarkedsdag i desember 2010. Siste skritt var fisjonen og separasjonen fra EPC-selskapet Kværner ASA.

- Aker Solutions er i dag en oljeserviceaktør som fokuserer på ingeniørtjenester, teknologi, produktløsninger og løsninger for levetidsforlengelse av olje- og gassfelt. Vi har en sterk kontantbeholdning drevet av solid inntjening og salg av virksomheter. Denne finansielle styrken er et godt fundament for økt vekst. Samtidig skal vi bygge en enda sterkere kvalitetskultur for å forbedre vår operasjonelle drift, sier Øyvind Eriksen.

- Vi har store ambisjoner om vekst og trenger kvalifiserte medarbeidere for nå målene våre. I første halvdel av 2011 har vi ansatt nesten 1 200 nye kolleger globalt. Jeg er glad for at så mange deler vår visjon og har lyst å være med å bygge Aker Solutions videre, avslutter Eriksen.

Fullstendig kvartalsrapport og presentasjon kan lastes ned fra www.akersolutions.com eller via lenkene til høyre.

SLUTT

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Media:

Geir Arne Drangeid, konserndirektør kommunikasjon, Aker Solutions ASA. Tel: +47 67 51 30 36, Mob: +47 919 10 458

Investorer:

Lasse Torkildsen, investor relations direktør, Aker Solutions ASA. Tel: +47 67 51 30 39, Mob: +47 911 37 194

Leverandører:

For mer informasjon om innkjøp og potensielle underleverandører til dette prosjektet, vennligst gå til www.akersolutions.com/suppliers   

Karrieremuligheter:

Gå til http://www.akersolutions.com/careers  

Aker Solutions ASA, er gjennom datterselskaper og tilknyttede selskaper («Aker Solutions»), et ledende globalt oljeserviceselskap som leverer ingeniørtjenester, teknologier, produktløsninger samt løsninger for levetidsforlengelse og økt utvinningsgrad for olje- og gassindustrien. Aker Solutions-gruppen er organisert gjennom en rekke separate juridiske enheter. Aker Solutions er benyttet som felles varemerke og navn for de fleste av disse enhetene. 

Aker Solutions har en samlet årsomsetning på omlag 35 milliarder norske kroner og sysselsetter cirka 17 000 ansatte i rundt 30 land.

Denne pressemeldingen kan inneholde informasjon eller uttalelser om fremtiden og er underlagt vår disclaimer, vennligst se våre websider www.akersolutions.com.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Tags: