Sakhalin kontrakt til Aker Kværner

Sakhalin II Fase 2 prosjektet er et gass- og oljefelt utenfor Sakhalin-øya, som ligger utenfor den russiske østkysten. Feltet skal bygges ut med to offshoreplattformer med betongunderstell som skal stå på havbunnen. Forholdene i dette havområdet er meget krevende, med jordskjelv på havbunnen og pakk-is som driver fra Okhotsk-havet hvert år mellom oktober og mai. Bruk av robuste betongunderstell sikrer at plattformene vil motstå selv disse forholdene.


Aker Kværners nye kontrakt inkluderer prosjektering, innkjøp og prosjektledelse for de to plattformunderstellene. Konseptet bygger på erfaringen fra de mange andre betongplattformer Aker Kværner har levert både i Nordsjøen og utenfor Canada.


Aker Kværner bidrar også med erfaring til prosjektgjennomføringsmodellen, der både kundens organisasjon, flere kontraktører samt lokale arbeidsstyrker skal ha et tett samarbeid mellom et antall kontorer og byggeplasser som er spredt rundt om i verden.


- Russland er et strategisk viktig marked, og kontrakten er en milepæl for Aker Kværner. Det nye oppdraget vil styrke vår posisjon for konkurransen om ytterligere oppdrag både i Sakhalin-regionen og i andre deler av Russland, sier Helge Lund, konsernsjef i Aker Kværner.


Aker Kværner har fra sine kontorer i Oslo allerede begynt prosjektering og innkjøp for de to plattformene. Astor Nyborg er utnevnt til prosjektleder, basert på hans tidligere erfaring med å lede store og krevende prosjekter for Aker Kværner rundt om i verden, blant annet det sammenliknbare Hibernia-prosjektet utenfor Newfoundland.


Under gjennomføringen vil Aker Kværner også ha nøkkelpersonell på byggeplassen i Vostochny utenfor Vladivostok i Russland. Aker Kværner vil også gi prosjektlederassistanse til Quattrogemini, som er det finske selskapet som er ansvarlig for selve byggingen av betongunderstellene samt utgraving av en tørrdokk der byggearbeidene skal skje.


For nærmere informasjon, vennligst kontakt:


Torbjørn S. Andersen
Informasjonssjef
Aker Kværner ASA
Tel. dir.: 22 94 53 90
Mobil: 928 85 542


Tore Langballe
Investor Relations
Aker Kværner ASA
Tel: 907 77 841
Abonner