Valgkomiteens innstilling

15 april 2011 - Vedlagt er innstilling fra valgkomiteen i Aker Solutions ASA i
forbindelse med selskapets ordinære generalforsamling 6. mai 2011.

SLUTT

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Investor relations:

Lasse Torkildsen, Senior Vice President IR, Aker Solutions ASA, Tel: +47 67 51 30 39, Mob: +47 911 37 194

Media:

Geir Arne Drangeid, EVP Corporate Communications, Aker Solutions.Tel: +47 67 51 30 36, Mob: +47 913 10 458

 

Karriere: www.akersolutions.com/careers

Aker Solutions ASA, er gjennom datterselskaper og tilknyttede selskaper («Aker Solutions»), et ledende globalt oljeserviceselskap som leverer ingeniør- og fabrikasjonstjenester, teknologier, produktløsninger samt løsninger for levetidsforlengelse og økt utvinningsgrad for olje- og gassindustrien. Aker Solutions-gruppen er organisert gjennom en rekke separate juridiske enheter. Aker Solutions er benyttet som felles varemerke og navn for de fleste av disse enhetene. Aker Solutions har en samlet årsomsetning på omlag 46 milliarder norske kroner og sysselsetter cirka 20 000 ansatte i rundt 26 land. Denne pressemeldingen kan inneholde informasjon eller uttalelser om fremtiden og er underlagt vår disclaimer, vennligst se våre websider www.akersolutions.com.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Tags:

Abonner

Dokumenter og linker