Verdens største borerigg sammenkoblet på StordAker Kværner har siden oktober 2005 arbeidet med å designe og bygge de to største og mest avanserte boreriggene i verden. Riggene av type Aker H-6e skal leveres til Aker Drilling i 2008. Mer enn 1900 personer er nå i full sving på Stord for å ferdigstille riggene.
 
En løfteoperasjon i særklasse
I løpet av tolv timer sist søndag ble 11.000.000 kilo løftet 31 meter til værs. Dette tilsvarer massen av om lag 10.000 vanlige personbiler. Åtte gigantiske jekker som hver kan løfte 1.800 tonn var i bruk. For å gjennomføre løftet var plattformdekket forsterket med mer en 1000 tonn midlertidige stålforsterkninger. Løfteoperasjonen var også følsom for dårlig vær, ti sekundmeters vind var det maksimale operasjonen tålte. Heldigvis var det strålende vær på Stord på søndag.
 
Millimeterpresisjon
Neste steg i operasjonen var å buksere det 16.000 tonn tunge plattformskroget inn i dokka under plattformdekket, denne operasjonen startet i formiddag. Værvinduet var også meget kort, maksimal vind for denne operasjonen var 7,5 sekundmeter. En storm er nå på tur inn over vestlandet og det var dermed veldig viktig å få gjennomført dette på en trygg og forsvarlig måte.


Marginene var svært små, dekket ble senket ned på de åtte plattformbeina med millimeterpresisjon. Før plattformdekket ble låret ned, hadde skroget en vannpute under bunnen på ca 20 cm. Denne demper støtet av de 11.000 tonnene som ble koblet på skroget. Etter at hele vekten av dekket belastes skroget, står hele plattformen trygt på fast grunn på spesiallagede sandputer på bunn i dokka.
 
Bakgrunnsinformasjon
Ekspertene mener at 25 prosent av verdens uoppdagede olje og gass befinner seg i områder med arktiske forhold. Miljøet i disse områdene kan være sårbart og utvikling må skje i samspill med alle involverte parter, også fiskernæringen. Tøffe værforhold, is og lang avstand til eksisterende infrastruktur gjør disse områdene vanskelig tilgjengelig.


Aker Kværner bidrar nå til å løse den globale utfordringen i miljøfølsomme områder. Vi bygger de to største og mest avanserte boreriggene i verden - Aker Spitsbergen og Aker Barents. Riggene kan brukes på ekstreme havdyp og har null miljøskadelige utslipp. Ingen har designet flere flytende plattformer enn Aker Kværner.


Lørdag 6. oktober kom slepet av Aker Spitsbergens skrog fram til Stord og skroget ble fortøyd langs utrustningskaien.  Det hadde da vært underveis siden 14. august - i slepetrossen bak den kinesiske slepebåten "De Zhou".


SLUTT
 
For mer informasjon, vennligst kontakt:
 
Media:
Alf Terje Myklebust, Informasjonssjef, Aker Kværner Stord. Tel: +47 53 41 81 03, mobil: +47 91 75 34 42
Stein Inge Liasjø, Informasjonssjef, Aker Kværner. Mobil +47 464 02 353
Torbjørn S. Andersen, Informasjonsdirektør, Aker Kværner ASA. Tel: +47 67 51 30 36, mobil: +47 928 85 542
 
 
AKER KVÆRNER ASA, er gjennom datterselskaper og tilknyttede selskaper («Aker Kværner»), en ledende global leverandør av ingeniørtjenester og fabrikasjon, teknologiprodukter og totalløsninger. Virksomheten i Aker Kværner omfatter en rekke bransjer, inkludert olje- og gassproduksjon, raffinering, kjemiindustri, gruveindustri, metallforedling og kraft. Virksomhetene i konsernet benytter Aker Kværner som et felles varemerke.


Aker Kværner har en samlet årsomsetning på omlag 50 milliarder norske kroner og sysselsetter cirka 24 000 ansatte i rundt 30 land.


Aker Kværner inngår i Aker (www.akerasa.com), en gruppe selskaper som har fokus på energi, maritim industri og marine ressurser. Alle Aker-selskapene deler et felles verdigrunnlag og har lange tradisjoner for industriell utvikling. Aker ASA eier 40,27 prosent av aksjene i Aker Kværner og tar en aktiv rolle i å utvikle sine interesser.


Denne pressemeldingen kan inneholde informasjon eller uttalelser om fremtiden og er underlagt vår disclaimer, vennligst se våre web-sider www.akerkvaerner.com

Abonner

Multimedia

Multimedia