2Q 2006 PRESENTASJONSMATERIELL

Vedlagt følger presentasjonsmateriell som brukes ved Aker ASAs presentasjon av resulat for 2. kvartal 2006 i dag.

Abonner