ABM - NYTT LÅN TIL NOTERING I DAG

Nytt lån til notering på ABM i dag 31.08.2006.

Lånets navn: FRN Aker 06/08Ticker: AKER03 PRO ISIN: NO0010329543Utestående volum: lån pålydende NOK 1.000 mill.Forfallsdato: forfall 29.08.2008Rente og rentebærende fra: 4,53% (3 mnd NIBOR + 1,25)rentebærende fra og med 29.08.2006Tilrettelegger: Pareto Securities ASAOrdreboks ID OAM FI PROFESSIONAL: 36008

Abonner