Aker ASA : Meldepliktig handel

Leif O. Høegh, styremedlem i Aker ASA, har i dag gjennom selskapet Gadus SE som Høegh kontrollerer kjøpt 30.000 aksjer i Aker ASA til en pris av kr. 162,- pr aksje. Leif O. Høegh og hans nærståendes totale beholdning etter dette er 30.000 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner