Aker ASA : Ocean Yield AS ("Ocean Yield") kjøper offshore konstruksjons skipet Lewek Connector og inngår 10-års bareboat kontrakt med EMAS AMC AS

Ocean Yield, et heleiet datterselskap av Aker ASA, har inngått avtale om kjøp avoffshore konstruksjons- fartøyet Lewek Connector fra AMC Connector AS for entotal kjøpesum på 315 millioner dollar. Etter levering vil skipet operere på en10-års «hell & high water» bareboat kontrakt til EMAS AMC AS, som er et heleietdatterselskap av Ezra Holdings Ltd. Bareboat kontrakten vil være fullt garantertav Ezra.

 "Lewek Connector" ble levert i 2011 og er et avansert konstruksjonsskip sombenyttes til subsea installasjon verden over. Skipet kan operere på dybder over3000 meter. EMAS AMC AS har underliggende kjøpsopsjoner på skipet, hvor denførste kan utøves etter fem år.

"Vi er meget fornøyd med å kunne annonsere denne transaksjonen med Ezra, etselskap med en ledende posisjon i det globale subsea markedet" sier LarsSolbakken, konsernsjef I Ocean Yield. "Denne transaksjonen, kombinert med detidligere annonserte bilskip nybyggene, forventes å generere en årlig EBITDA påover USD 52 millioner for Ocean Yield og vil bidra til ytterligerediversifisering av vår portefølje med skip på lange kontrakter til selskaper avhøy kvalitet".

Ezra er et globalt offshore selskap som leverer tjenester innenfor blant annetsubsea konstruksjon og vedlikehold, drill support og rør- og kabel installasjon.Selskapet er børsnotert i Singapore.

Ocean Yield har sikret langsiktig finansiering for ca. 75 prosent av kjøpesummenmed sine banker på konkurransedyktige betingelser. Resterende beløp vil blifinansiert med egenkapital. Ocean Yields kontraktsportefølje vil etter detteutgjøre USD 1,7 milliarder. Levering er forventet å skje i oktober 2012.

Selger av skipet, AMC Connector AS er et selskap eiet 50/50 av Ezra og AkerSolutions ASA. Aker ASA eier 28 prosent i Aker Solutions gjennom Aker KværnerHolding. Transaksjonen har således vært gjennomført i henhold til Akersprinsipper for transaksjoner med nærstående selskaper.

SLUTT

For ytterligere informasjon, kontakt:Lars Solbakken, CEO Ocean Yield ASTelefon: +47 24 13 01 90E-mail: lars.solbakken@oceanyield.no

Om Ocean Yield:Ocean Yield er et shipping selskap med fokus på utleie av skip på langekontrakter innenfor offshore/olje-service og industriell shipping. Selskapetseksisterende flåte består av tre offshore fartøy og to Pure Car Truck Carriers(PCTC) under bygging med tilhørende lange kontrakter.  Selskapet har i tilleggen investering i obligasjoner i American Shipping Company, som eier 10 moderne,USA-bygde produkt tankere (Jones Act) på lange kontrakter til OSG. Ocean Yieldble etablert i mars 2012 og er et heleiet datterselskap av Aker ASA.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: (i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. Source: Aker ASA via Thomson Reuters ONE

Abonner