Aker ASA: Aker vurderer å utstede obligasjonslån

Aker ASA vurderer å utstede et 10-års senior usikret obligasjonslån i det norskekredittmarkedet med forfall i september 2022. Netto proveny fra det foreslåtteobligasjonslånet vil bli benyttet til refinansiering av utestående gjeld og tilselskapets generelle virksomhet.

Arctic Securities, DNB Markets and Pareto Securities har blitt valgt somtilretteleggere av lånet.

For nærmere informasjon, vennligst kontakt:Trond Brandsrud, Finansdirektør, Aker ASA, Telefon: +47 24 13 00 30Atle Kigen, Kommunikasjonsdirektør, Aker ASA, Telefon: +47 24 13 00 08

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: (i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. Source: Aker ASA via Thomson Reuters ONE

Abonner