Aker ASA: Beholdning av egne aksjer

Det vises til børsmelding fra Aker ASA publisert 15. januar 2013 vedrørende gjennomføring av fusjon mellom Aker BioMarine ASA og Aker Seafoods Holding AS, et heleid datterselskap av Aker ASA, hvor vederlagsaksjene skulle ytes av Aker ASA. 

Aker ASA har ytet 816 860 egne aksjer som vederlagsaksjer i fusjonen, og eier etter dette 74 821 egne aksjer, tilsvarende 0,1 prosent av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.  Denne opplysningen er informasjonspliktig etter  verdipapirhandelloven § 5-12 

For nærmere informasjon, vennligst kontakt:
Media:
Atle Kigen, Kommunikasjonsdirektør
Tel: +47 24 13 00 08
Mob: +47 907 84 878

Investorer:
Marianne Stigset, IR ansvarlig
Tel: +47 24 13 00 66
Mob: +47 41 18 84 82     

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.
The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.
Source: Aker ASA via Thomson Reuters ONE

Abonner