Aker ASA: Innkalling til ordinær Generalforsamling

Aksjonærene i Aker ASA innkalles til ordinær generalforsamling onsdag 17. april 2013 kl. 09.00 på Felix konferansesenter, Bryggetorget 3, Aker Brygge, Oslo.

Vedlagt følger innkalling til ordinær generalforsamling i Aker ASA med påmeldingsblankett og forslag til beslutninger, og årsrapporten 2012.

Vedleggene vil også bli gjort tilgjengelige på selskapets hjemmesider: www.akerasa.com.

Valgkomiteens arbeid er ennå ikke avsluttet. Valgkomiteens innstilling vil bli offentliggjort i melding til Oslo Børs og på selskapets hjemmeside www.akerasa.com så snart den er klar.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Marianne Stigset, IR ansvarlig
Telefon: +47 24 13 00 66
Mobil: +47 41 18 84 82

Atle Kigen, kommunikasjonsdirektør
Telefon: +47 24 13 00 08
Mobil: +47 907 84 878

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Påmelding og stemmegivning ved bruk av elektronisk kommunikasjon i forkant av generalforsamlingen

Aker-2012-no-reduced.pdf

Last ned:

Årsrapport 2012 ( PDF 7,82 MB )


Forslag til beslutninger i Aker ASA (nor).pdf

Last ned:

Forslag til beslutninger ( PDF 41,21 kB )


Abonner