Aker ASA: Ocean Yield AS - salg av obligasjoner

Det vises til melding datert 28. juni 2012 vedrørende plasseringen av etprioritert usikret obligasjonslån på NOK 600 millioner kroner fra Ocean YieldAS, et 100 % eid datterselskap av Aker ASA.

I forbindelse med plasseringen av obligasjonslånet tegnet Ocean Yield AS seg forNOK 100 millioner av det totale lånevolumet på NOK 600 millioner. Disse NOK 100millionene har nå blitt solgt i markedet til kurs 100,40.

Forventet oppgjørsdato er 31. august 2012. Provenyet skal benyttes til åfinansiere vekst og til generelle selskapsformål. Lånet har en årlig flytenderente på 3M NIBOR + 6,50 % og forfallsdato er 6. juli 2017.

DNB Markets og Pareto Securities var tilretteleggere av salget.

Selskapets kontaktperson:Lars Solbakken, CEO, Ocean Yield AS +47 24 13 01 90

This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: (i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. Source: Aker ASA via Thomson Reuters ONE

Abonner