Aker ASA: Vellykket plassering av obligasjonslån

Det vises til melding 22. august 2012 om mulig ny obligasjonsutstedelse fra AkerASA. Aker ASA har nå plassert et senior usikret obligasjonslån på NOK 1.000millioner kroner i markedet. Forventet forfall på lånet er 07. september 2022.Obligasjonsemisjonen var overtegnet.

Forventet innbetaling på obligasjonslånet er 07. september 2012. Lånet skalsøkes notert på Oslo Børs. Provenyet skal brukes til refinansiering aveksisterende gjeld og til generelle selskapsformål.

Arctic Securities, DNB Markets og Pareto Securities var tilretteleggere avlånet.

Selskapets kontaktperson:Trond Brandsrud, Finansdirektør, Aker ASA +47 24 13 00 30Atle Kigen, Kommunikasjonsdirektør, Aker ASA +47 24 13 00 08

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: (i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. Source: Aker ASA via Thomson Reuters ONE

Abonner