Aker Capital styrker eierskapet i Det norske oljeselskap

Aker Capital as, som er et heleid datterselskap av Aker ASA, har i dag kjøpt 12 954 478 aksjer i Det norske oljeselskap ASA. Dette utgjør 11,66 prosent av aksjene i Det norske. Kursen er 40,25 kroner per aksje, totalt 521 millioner kroner.

Etter kjøpet eier Aker Capital 57 898 658 aksjer i Det norske, som tilsvarer et eierskap på 52,11 prosent i oljeselskapet.

-Aker har lenge hatt stor tro på norsk sokkel. De betydelige oljefunnene som er gjort den siste tiden styrker denne troen. Aker benyttet derfor anledningen til å kjøpe seg opp i Det norske da DNO International ønsket å selge sin aksjepost. Aker ser frem til å bidra til ytterligere utvikling av Det norske, sier konsernsjef Øyvind Eriksen i Aker.

Grunnet Aker Capitals historiske eierandel i Det norske, utløser ikke ervervet krav om fremsettelse av pliktig tilbud på øvrige aksjer, jf. Verdipapirhandelloven § 18-2 (2), jf. § 6-6 (1).

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Kommunikasjonsdirektør Atle Kigen, Aker ASA, tlf 90 78 48 78

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner