Aker Capital styrker eierskapet i Det norske oljeselskap

Aker Capital as, som er et heleid datterselskap av Aker ASA, har i dag kjøpt12 954 478 aksjer i Det norske oljeselskap ASA. Dette utgjør 11,66 prosent avaksjene i Det norske. Kursen er 40,25 kroner per aksje, totalt 521 millionerkroner.

Etter kjøpet eier Aker Capital 57 898 658 aksjer i Det norske, som tilsvarer eteierskap på 52,11 prosent i oljeselskapet.

-Aker har lenge hatt stor tro på norsk sokkel. De betydelige oljefunnene som ergjort den siste tiden styrker denne troen. Aker benyttet derfor anledningen tilå kjøpe seg opp i Det norske da DNO International ønsket å selge sin aksjepost.Aker ser frem til å bidra til ytterligere utvikling av Det norske, sierkonsernsjef Øyvind Eriksen i Aker.

Grunnet Aker Capitals historiske eierandel i Det norske, utløser ikke ervervetkrav om fremsettelse av pliktig tilbud på øvrige aksjer, jf.Verdipapirhandelloven § 18-2 (2), jf. § 6-6 (1).

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Kommunikasjonsdirektør Atle Kigen, Aker ASA, tlf 90 78 48 78

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: (i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. Source: Aker ASA via Thomson Reuters ONE

Abonner