AKER HAR SOLGT AKSJER I AKER KVÆRNER

- Aker Kværner er inne i en positiv utvikling, og Aker har stor tro på selskapet fremover. Vi vil som aktiv eier fortsatt medvirke til at Aker Kværner beholder kompetanse og kapasitet slik at selskapet videreutvikles og forsterker sine markedsposisjoner, sier Leif-Arne Langøy, styreformann og konsernsjef i Aker.

Aker Kværner er en av verdens fremste leverandører av tjenester knyttet til engineering og fabrikasjon, teknologiprodukter og integrerte løsninger, hovedsakelig til olje- og gassindustrien i Norge og utlandet. Selskapet ble etablert i sin nåværende form våren 2004 av og med Aker som majoritetsaksjonær, og børsnotert til kurs 130 kroner pr. Aker Kværner-aksje.

I januar 2005 bidro Aker til økt likviditet i Aker Kværner-aksjen ved å redusere sin eierandel i selskapet til 50,01 prosent. Dagens nedsalg vil kunne stimulere til ytterligere økt omsetning i handelen med Aker Kværner-aksjer. Dette vurderes av transaksjonens rådgivere, SEB Enskilda Securities og UBS Investment Bank, som positivt for aksjen.

Aker Kværner er fortsatt Akers største engasjement, og utgjør 45 prosent av det aktive eierselskapets investeringer, mot 56 prosent før nedsalget. Aker Yards står for 15 prosent og Aker BioMarine 10 prosent.

- Aker får en mer balansert portefølje av industrielle eierinteresser. Aker fortsetter å være en langsiktig og aktiv eier, og vi har ingen planer om ytterligere salg av aksjer i Aker Kværner. Det blir ikke ekstraordinært utbytte eller utbetalinger til Akers aksjonærer som følge av aksjesalget, sier Langøy.

Aksjesalget styrker Akers evne til å satse videre på industriutvikling. I samarbeidet mellom Aker Kværner, Aker Yards og Aker er det skapt store verdier for kunder, samfunnet og aksjonærene de siste årene.

- Dette er et verdiskapende triangel som utvikles videre. Her ligger det mange forretningsmuligheter, sier Langøy.

Detaljer om transaksjonenTransaksjonen gir Aker en regnskapsmessig gevinst på 2,9 milliarder kroner. Aksjene er kjøpt av internasjonale og norske institusjonelle og private investorer.

Salget frigjør likviditet, styrker balansen ytterligere og øker den finansielle handlekraften for industriell satsing.

- I tråd med vår uttalte finansielle praksis vil morselskapet Aker ASA unngå vesentlig belåning. Våre aksjonærer skal ha trygghet for framtidige utbytte, samtidig som de skal ta del i den verdiskaping som skjer i våre hovedselskaper og gjennom utvikling av nye forretningsideer og prosjekter, sier Langøy.

Akers utbyttepolitikk ligger fast. I forbindelse med aksjesalget har styret bekreftet at årlig utbytte fra Aker vil utgjøre mellom to og fire prosent av verdijustert egenkapital. Ved beregning av dette måltallet legges børskurs for selskapets aksjer til grunn.

For ytterlige informasjon, vennligst kontakt:Konserndirektør Geir Arne Drangeid, Aker tlf. 913 10 458

Abonner