AKER OG DOF GJØR AKER OILFIELD SERVICES

Aker Innovation og DOF Subsea har besluttet å fortsette oppbyggingen av selskapet Aker Oilfield Services uten andre medeiere i denne omgang.

Siden fredag i forrige uke har det vært avholdt møter med potensielle nye investorer i Aker Oilfield Services i Norge, Storbritannia og USA.

- Tilbakemeldingene fra investorene har vært klart positive både når det gjelder vårt nye selskap og markedsutsiktene, men det er også klart at mange investorer er preget av børsuroen den siste tiden, sier Per-Ola Baalerud, administrerende direktør i Aker Oilfield Services.

Mandag morgen er han tilbake i Oslo for å fortsette oppbyggingen av selskapet. Aker Oilfield Services skal hjelpe oljeselskapene med å øke utvinningsgraden fra undervannsbrønner på eksisterende felt. Selskapet skal bygge opp en flåte på inntil seks avanserte skip som blant annet skal kunne utføre vedlikehold på brønner hele 2500 meter under havflaten.

Aker Oilfield Services har inngått avtale med Aker Yards om bygging av skip som skal opereres av DOF Subsea. Aker Kværner skal levere avansert utstyr og tjenester til det nye selskapet. I et marked med stor og voksende etterspørsel etter slike tjenester, har det stor verdi for Aker Oilfield Services at det allerede er inngått kontrakter med Aker Yards om levering av kvalitetsskip i 2010.

Aker Oilfield Services har et samlet kapitalbehov på opp mot 1 milliard dollar. Av dette utgjør egenkapital om lag 30 prosent. Aker Innovation og DOF Subsea vil skyte inn den nødvendige egenkapitalen for videre oppbygging av selskapet etter hvert. Eierandelen er avtalt 75 prosent til Aker Innovation og 25 prosent til DOF Subsea.

- Vår forretningsidé er å bygge førsteklasses selskaper i bransjer som vi har spesielle forutsetninger for å forstå. Aker Oilfield Services er i så måte midt i blinken for oss i Aker. Det er sannsynlig at vi vil invitere andre eiere med etter hvert, men nå gleder vi oss til å utvikle selskapet videre i samarbeid med DOF Subsea, sier Leif-Arne Langøy, styreformann og konsernsjef i Aker ASA.

For ytterligere informasjon, vennligst kontaktGeir Arne Drangeid, konserndirektør Aker ASA. Tlf.: +47 913 10 458

Abonner