AKER SELGER ABAS CRANE OG AKER BRATTVAAG WINCH

- Dette er en god eierløsning for to industribedrifter med sterke nisjeposisjoner i internasjonale, maritime vekstmarkeder. Sammen med de ansatte har vi gjennom mange år bidratt til å bygge og forbedre ABAS Crane og Aker Brattvaag Winch. ODIM er den perfekte eieren til å videreutvikle virksomhetene, sier Leif-Arne Langøy, konsernsjef og styreformann i Aker.

Konsernsjef Jogeir Romestrand i ODIM sier at oppkjøpet av de to selskapene tilfører viktig kompetanse og kapasitet. - Dette vil umiddelbart styrke oss som en komplett systemleverandør av løsninger i flere av våre markedssegmenter, sier Romestrand.

ABAS Crane på Aukra designer og leverer spesialkraner og løfteinnretninger til skip og offshoreinstallasjoner. Aker Brattvaag Winch i Søvik er spesialisert på elektriske vinsjer til skip og installasjoner. Begge selskapene håndterer selv salg, design, produktutvikling og installasjon, mens produksjonen skjer hos underleverandører i henholdsvis Tsjekkia og Romania.

ODIM er en ledende leverandør av komplette automatiserte håndteringssystemer til utvalgte nisjer i det internasjonale offshore- og marinemarkedet. Aker er den største eieren i børsnoterte ODIM med en eierandel på 36,5 prosent.

- I Møre og Romsdal er det en klynge av norske maritime industribedrifter som vokser seg store og sterke i den internasjonale konkurransen. ODIM er et selskap med spisskompetanse og vekstambisjoner, sier Langøy.

Akers heleide datterselskap, Aker Capital, selger de to bedriftene for til sammen 80 millioner kroner.

Ettersom transaksjonen involverer kjøp av virksomhet fra en aksjonær må overtakelsene formelt godkjennes av ekstraordinær generalforsamling i ODIM. I denne prosessen engasjerer ODIM en revisor som skal bekrefte at verdien av de to bedriftene minst tilsvarer den avtalte kjøpesummen. I tillegg er overtakelsen avhengig av godkjennelse fra Konkurransetilsynet. Forventet gjennomføring er i andre halvdel av november.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:Konserndirektør Geir Arne Drangeid, Aker ASA, tlf. 913 10 458

Abonner