AKER SELGER AKSJER I AKER YARDS

Aker Yards er inne i en positiv utvikling. Resultatene peker oppover og ordrereserven er høyere enn noensinne. Aker Yards har de siste årene styrket posisjonen som et ledende internasjonalt skipsverftskonsern med 17 verft i Norge, Finland, Tyskland, Frankrike, Ukraina, Romania og Brasil. I tillegg er et moderne verft for offshore- og spesialfartøy under bygging i Vietnam.

- Akers aktive eierskap gjennom mange år har bidratt til lønnsom vekst og en stø strategisk kurs for Aker Yards. Verftskonsernet er nå verdensledende på design og bygging av cruiseskip, ferger, offshorefartøy og utvalgte områder innenfor handelsskip, og vi er stolte over å ha vært med Aker Yards i denne fasen, sier Leif-Arne Langøy, styreformann og konsernsjef i Aker og styreleder i Aker Yards.

- Vi føler oss trygge på at vårt aksjesalg vil stimulere styre, ledelse og ansatte i Aker Yards til å fortsette den positive utviklingen i selskapet. Vi tror også at den økte likviditeten i Aker Yards-aksjen vil være gunstig for selskapet i aksjemarkedet, sier Langøy.

Aksjesalget starter umiddelbart. Dette vil skje gjennom et spredningssalg av aksjer til investorer i Norge og utlandet. Prisen per aksje vil bli fastsatt gjennom et auksjonsprinsipp, en såkalt bookbuildingprosess, i regi av Akers tilretteleggere J. P. Morgan og SEB Enskilda.

Aker Yards har bekreftet at selskapet vil delta i møter med potensielle nye investorer i selskapet for på den måten å bidra til at Akers aksjesalg gjennomføres på en god måte som gagner alle aksjonærene i selskapet.

Bakgrunn for aksjesalgetAkers forretningsidé er å skape nye forretningsmuligheter og bygge førsteklasses selskaper i bransjer som Aker har spesielle forutsetninger for å forstå.

- Vi utvikler selskaper som om de skal eies for evigheten, men det forhindrer oss ikke å selge når vi ser at andre kan være med å løfte selskapene til nye høyder. Vi vil til enhver tid forsøke å gjøre det som er riktig for Aker og det enkelte selskap og for utviklingen av aksjonærverdiene i selskapene, sier Langøy.

Aksjesalget i Aker Yards vil innebære at Aker frigjør både menneskelig kompetanse og finansielle ressurser som kan kanaliseres inn mot øvrige Aker-selskaper, satsing på nye virksomheter og langsiktig industriutvikling. Akers utbyttepolitikk står fast.

- Som en aktiv, industriell eier vil vi sette inn større ressurser på å forsterke våre nykommere og videreutvikle Aker-selskaper som er på vei til Oslo Børs, sier Langøy. Aker American Shipping, Aker Drilling, Aker Floating Production, Aker Exploration, Aker Oilfield Services og Aker BioMarine er alle forholdsvis ferske selskaper med store potensial.

--------For ytterlige informasjons, vennligst kontakt:Konserndirektør Geir Arne Drangeid, Aker, tlf. 913 10 458

Abonner