Avholdt generalforsamling

Aker ASA har i dag avholdt ordinær generalforsamling. Alle forslag ble vedtatt ihenhold til innkallingen.

Etter valget består selskapets styre av følgende aksjonærvalgte medlemmer:- Kjell Inge Røkke, styrets leder- Finn Berg-Jacobsen, styrets nestleder- Kristin Krohn Devold, styremedlem (gjenvalgt)- Stine Bosse (ny)- Anne Marie Cannon (ny)

Generalforsamlingen vedtok å utbetale utbytte på kroner 10 pr. aksje tilregistrerte aksjonærer ved utløpet av 14. april 2010. Aker-aksjen vil dermedhandles ex-utbytte fra og med fredag 15. april 2010. Utbyttet forventes utbetalt28. april 2010.

Vedlagt oversendes protokollen for generalforsamlingen. Protokollen er oversatttil engelsk. Vedlagt følger også presentasjon.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: (i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. Source: Aker ASA via Thomson Reuters ONE