Avholdt generalforsamling

Aker ASA har i dag avholdt ordinær generalforsamling. Alle forslagble vedtatt i henhold til innkallingen.

Etter valget består selskapets styre av følgende aksjonærvalgtemedlemmer:- Kjell Inge Røkke, styrets formann- Lone Fønss Schrøder, styrets nestformann- Kristin Krohn Devold, styremedlem (gjenvalgt)- Bjørn Flatgård, styremedlem- Hanne Harlem, styremedlem- Leif-Arne Langøy, styremedlem (gjenvalgt)- Kjell A. Storeide, styremedlem

Generalforsamlingen vedtok å utbetale utbytte på kroner 5 pr. aksjetil registrerte aksjonærer ved utløpet av 2. april 2009. Aker-aksjenvil dermed handles ex-utbytte fra og med fredag 3. april 2009.Utbyttet forventes utbetalt 17. april 2009.

Vedlagt oversendes protokollen for generalforsamlingen. Protokollenblir oversatt til engelsk. Vedlagt følger også presentasjon.

Informasjonen er distribuert av Hugin.

Abonner