Avholdt generalforsamling

Aker ASA har i dag avholdt ordinær generalforsamling. Alle forslagble vedtatt i henhold til innkallingen.

Etter valget består selskapets styre av følgende aksjonærvalgtemedlemmer:

- Leif-Arne Langøy, styrets formann- Lone Fønss Schrøder, styrets nestformann (gjenvalgt)- Bjørn Flatgård, styremedlem (gjenvalgt)- Jon Fredrik Baksaas, styremedlem- Kjell A. Storeide, styremedlem (gjenvalgt)- Hanne Harlem, styremedlem (gjenvalgt)- Kristin Krohn Devold, styremedlem

Generalforsamlingen vedtok å utbetale utbytte på kroner 18,50 pr.aksje til registrerte aksjonærer ved utløpet av 3. april 2008.Aker-aksjen vil dermed handles ex-utbytte fra og med fredag 4. april2008. Utbyttet forventes utbetalt 15. april 2008.

Vedlagt oversendes protokollen for generalforsamlingen. Protokollenblir oversatt til engelsk. Vedlagt følger også presentasjon.

Abonner