AVTALE OM FORLIK MED TIDLIGERE NORWAY SEAFOODS-AKSJONÆR

- Vi mener prinsippene som er lagt til grunn av tidligere rettsinstanser er urimelige, men betaler nå for å få lagt saken bak oss for godt. Vi vil heller bruke tid og ressurser på å utvikle verdiene i Aker-konsernet til glede for alle aksjonærer, sier konsernsjef Leif-Arne Langøy i Aker ASA.

Avtalen innebærer at de siste 93 aksjonærene mottar kr 23,50 pr aksje i tillegg til de kr 16,00 pr aksje de allerede har mottatt. I tillegg mottar de renter som utgjør kr 19,80 pr aksje. Restbeløpet utbetales med kr 21,29 pr aksje i januar 2005 og kr 22,01 i juni 2005. For Aker innebærer dette en utbetaling på til sammen 87,5 millioner kroner. Det er ca 10 millioner kroner mer enn selskapet tidligere har tilbudt og lagt til grunn.

Den største av de gjenværende tidligere aksjonærer, Four Seasons Private Equity, har allerede akseptert avtalen om forlik. Avtalen forutsetter at samtlige øvrige parter i saken også gir sin aksept.

Abonner