BALANSE AKER ASA PR. 30.09.04

I forbindelse med Aker ASAs arbeid med å legg ut to nye børsnoterte obligasjonslån har tilretteleggerne fått tilgang til Aker ASAs balanse pr. 30.09.2004. Denne har ikke vært offentliggjort tidligere. For å utligne den informasjonsplikt som ellers kunne oppstått, meddeles herved de samme opplysninger markedet som helhet.

Abonner