BØRSNOTERING AKER SEAFOODS ASA

Et prospekt er utarbeidet i forbindelse med børsnoteringen. Prospektet oversendes Oslo Børs i dag og vil være tilgjengelig i løpet av fredag 29. april hos selskapet og verdpapirforetak som er børsmedlemmer, herunder tilretteleggerne for børsintroduksjonen.

Tilretteleggere for børsintroduksjonen er DnB NOR Markets og Pareto Securities.

En elektronisk utgave av prospektet blir også tilgjengelig på www.dnbnor.no/markets og www.pareto.no.

Om Aker Seafoods Aker Seafoods ASA er et resultat av sammenslåingen av Norway Seafoods, West Fish-Aarsæther og Nordic Sea Holding. Aker Seafoods ASA er et av Europas ledende sjømatselskaper innenfor fangst, foredling og salg av hvitfisk. Selskapet har virksomhet i Norge, Danmark, Storbritannia og USA. Aker Seafoods-konsernet hadde en samlet omsetning på ca 2,5 milliarder kroner i 2004 og har omlag 1350 ansatte.

Abonner