BRED TILSLUTNING OM FORLIK

Gjenstående tvist representerte 56% av opprinnelig aksjer omfattet av skjønnssaken. Forliket nå omfatter 92 prosent av denne gjenstående tvisten og har følgelig fått bred tilslutning.

12 av til sammen 93 tidligere aksjonærer nekter fortsatt å akseptere forliket. Disse representerer kun 162 800 aksjer. Partenes advokater anbefalte forliket, og når det gjelder de siste 12 har Aker forstått at advokaten som har representert disse ikke vil representere disse videre.

For ytterligere informasjon om forliket henvises til børsmelding fra Aker datert 22. desember 2004.

Abonner