FLAGGING

Aker ASAs heleide selskap Aker Capital eier i dag totalt 1,266,000 aksjer tilsvarende 12.47 % av aksjene og stemmene i Natural og har i tillegg mottatt aksepter for 2,172,227 aksjer tilsvarende 21.41 % av aksjene og stemmene i selskapet i forbindelse med Aker Capitals frivillige tilbud om erverv av samtlige aksjer i Natural ASA datert 19. september i år. Aker Capital AS kontrollerer således 3,438,227 aksjer i Natural tilsvarende 33.88 % av aksjene og stemmene i selskapet.

Abonner