FORTSATT STERK ETTERSPØRSEL OG GOD DRIFT

Konsernets omsetning i andre kvartal 2006 var 21 milliarder kroner. Det er en økning på 44 prosent fra samme kvartal i fjor. Driftsoverskuddet (EBITDA) økte i samme periode med 60 prosent til 1,2 milliarder kroner.

Etterspørselen etter konsernets produkter og tjenester er stor, og ordrereserven økte fra 87 milliarder kroner ved utgangen av juni i fjor til 122 milliarder kroner ved utgangen av juni 2006. Aker Yards har i andre kvartal overtatt to verft i Frankrike, og står alene for mer enn halve ordrereserven i konsernet ved utgangen av juni.

En vesentlig andel av konsernets virksomheter er direkte og indirekte avhengig av utviklingen i verdens energimarkeder, global handel og reiseliv. De underliggende trender i disse segmentene er positive. Aker er godt rustet til å tjene på denne utviklingen; og ser for seg fortsatt vekst og bedrede marginer i samtlige hovedselskaper.

Abonner