GJENNOMBRUDD FOR AKER OILFIELD SERVICES I BRASIL

`Vi har lykkes med å inngå verdens første kontrakt med denne typen fartøy med Petrobras. Dette kan tilskrives Aker Oilfield Services og våre partneres unike evne til å levere løsninger som integrerer avanserte marine operasjoner med høyteknologiske undervannsløsninger` sier Per-Ola Baalerud, President & CEO i Aker Oilfield Services.

SESV konseptet ble etablert av Petrobras og videreutviklet av Aker Oilfield Services for operasjon på ekstremt vanndyp. Fartøyet vil utføre et bredt spekter av tjenester knyttet til intervensjon på undervannsinstallasjoner. Dette er tjenester som tradisjonelt utføres med dypvanns borerrigger. Tjenestene som skal leveres til Petrobras er sentrale innenfor forretningsområdet Subsea Intervention til Aker Oilfield Services. Fartøyet vil benyttes på 100 prosent basis for Petrobras, med operasjonell base i Macaé i staten Rio, Brasil.

Petrobras SESV fartøyet som for tiden er under bygging, er chartret fra DOF Subsea ASA og er basert på Aker OSCV 03 design. Fartøyet inkluderer innovative løsninger utviklet av Aker Oilfield Services for effektiv håndtering, testing, installasjon og utskiftning av undervanns ventiltrær og relatert utstyr på en sikker og effektiv måte i et utfordrende operativt miljø. Utstyr og personell for SESV fartøyet vil, i tillegg til selskapets egne ressurser, bli levert fra Aker Kværner Subsea, Norskan og Odim.

`Med SESV prosjektet demonstrerer Petrobras nok en gang sin posisjon som en pionér innenfor dypvannssegmentet ved å ta i bruk ny teknologi og løsninger som utfordrer de etablerte metodene i industrien` fortsetter Baalerud. `Løsningene utviklet for SESV konseptet vil bli implementert på andre fartøy i vår flåte, og vil muliggjøre opp til 80 prosent tidsbesparelse for våre kunder på dypvannsoperasjoner sammenlignet med konvensjonelle rigg operasjoner` avslutter Baalerud.

For ytterligere informasjon, kontakt: Geir Arne Drangeid, konserndirektør, Aker ASA, tel: +47 913 10 458

Aker Oilfield Services er en del av Aker og eies av Aker, DOF Subsea og Aker Kværner.

Abonner