Kjøp av egne aksjer

Aker ASA har den 5. april kjøpt 25 000 egne aksjer i forbindelse med selskapets aksjekjøpsprogram for ansatte. Aksjene ble kjøpt på Oslo Børs til snittkurs NOK 172,0544 per aksje. Ny beholding egne aksjer etter transaksjonen er 32 354 aksjer, som tilsvarer 0,04% av totale utestående aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner