Kjøp av egne aksjer

Aker ASA har den 5. april kjøpt 25 000 egne aksjer i forbindelse med selskapetsaksjekjøpsprogram for ansatte. Aksjene ble kjøpt på Oslo Børs til snittkurs NOK172,0544 per aksje. Ny beholding egne aksjer etter transaksjonen er 32 354aksjer, som tilsvarer 0,04% av totale utestående aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: (i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. Source: Aker ASA via Thomson Reuters ONE

Abonner