KORR. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Henviser til tidligere utsendt innkalling. Korrigert innkalling følger vedlagt. Korreksjon er merket med stjerne.

Abonner