Meldepliktig handel

Aker Capital AS, som eier majoriteten av aksjene i Det norske oljeselskap ASA, har i dag tegnet seg for 5 789 900 aksjer i den annonserte emisjonen i Det norske oljeselskap ASA. Etter gjennomført emisjon vil Aker Capital AS eie 63 688 558 aksjer i selskapet, hvilket tilsvarer 52,11% av aksjekapitalen og som er lik eierandel som før emisjonen. Tegningskurs per aksje var NOK 44,00.

Aker Capital AS er et heleid datterselskap av Aker ASA

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner