Meldepliktig handel

Aker Capital AS, som eier majoriteten av aksjene i Det norske oljeselskap ASA,har i dag tegnet seg for 5 789 900 aksjer i den annonserte emisjonen i Detnorske oljeselskap ASA. Etter gjennomført emisjon vil Aker Capital AS eie63 688 558 aksjer i selskapet, hvilket tilsvarer 52,11% av aksjekapitalen og somer lik eierandel som før emisjonen. Tegningskurs per aksje var NOK 44,00.

Aker Capital AS er et heleid datterselskap av Aker ASA

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: (i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. Source: Aker ASA via Thomson Reuters ONE

Abonner