Meldepliktig handel

Øyvind Eriksen, konsernsjef i Aker ASA, har i dag kjøpt 71 000 aksjer i Aker ASA til en pris av NOK 140 per aksje. Aksjene er kjøpt gjennom selskapet Erøy AS som eies av Eriksen. Ny beholding er 71 000 aksjer.

Erøy eier 100 000 B-aksjer i TRG Holding AS som igjen eier 66,66 prosent av aksjene i Aker ASA.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner