Meldepliktig handel

Øyvind Eriksen, konsernsjef i Aker ASA, har i dag kjøpt 71 000 aksjer i Aker ASAtil en pris av NOK 140 per aksje. Aksjene er kjøpt gjennom selskapet Erøy AS someies av Eriksen. Ny beholding er 71 000 aksjer.

Erøy eier 100 000 B-aksjer i TRG Holding AS som igjen eier 66,66 prosent avaksjene i Aker ASA.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: (i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. Source: Aker ASA via Thomson Reuters ONE

Abonner