Meldepliktig handel

Ansatte i Aker ASA har kjøpt 14 901 Aker ASA aksjer. Av disse følgendeprimærinnsidere:

Atle Kigen, kommunikasjonsdirektør i Aker ASA, har kjøpt 985 aksjer i Aker ASAtil kurs kroner 126,40. Total beholdning etter dette er 985 aksjer.

Øistein Widding, investeringsdirektør i Aker ASA, har kjøpt 2 973 aksjer i AkerASA til kurs kroner 126,40. Total beholdning etter dette er 2 973 aksjer.

Ola Snøve, investeringsdirektør i Aker ASA, har kjøpt 2 273 aksjer i Aker ASAtil kurs kroner 126,40 gjennom sitt selskap Storbrea AS. Total beholdning etterdette er 2 273 aksjer.

Maria Moræus Hanssen, investeringsdirektør i Aker ASA, har kjøpt 1 500 aksjer iAker ASA til kurs kroner 126,40. Total beholdning etter dette er 1 500 aksjer.

Gabriella Bastiani, kontorleder i Aker ASA, har kjøpt 69 aksjer i Aker ASA tilkurs kroner 126,40. Total beholdning etter dette er 69 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: (i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. Source: Aker ASA via Thomson Reuters ONE

Abonner