Meldepliktig handel

Karl Erik Kjelstad, medlem av konsernledelsen i Aker ASA, har i dagkjøpt 1.500 aksjer i Aker ASA til NOK 301,00 per aksje gjennomByesvollen AS, et selskap kontrollert av Kjelstad. Ettertransaksjonen eier Kjelstad 1.500 aksjer i Aker ASA.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner