MELDEPLIKTIG HANDEL

Aksjene ble overført til verdi basert på sluttkurs 18.04.06, Aker ASA A aksjer til kroner 352,50 og Aker Seafoods ASA aksjer til kroner 40,50.

Ny beholdning er 9000 Aker ASA A aksjer og 4200 Aker Seafoods aksjer. Yngve Myhres direkte og indirekte eierskap i selskapene blir uendret.

Abonner