Meldpliktig handel

Som en del av det eksisterende aksjekjøpsprogram for ansatte i Aker ASA harfølgende primærinnsidere kjøpt aksjer.

Trond Brandsrud, finansdirektør i Aker ASA, har kjøpt 5 988 aksjer i Aker ASAtil kurs kroner 107,60. Total beholdning etter dette er 15 988 aksjer.

Maria Moræus Hanssen, investeringsdirektør i Aker ASA, har kjøpt 150 aksjer iAker ASA til kurs kroner 107,60. Total beholdning etter dette er 1 650 aksjer.

Etter disse kjøpene har Aker ASA 9 426 gjenværende egne aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: (i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. Source: Aker ASA via Thomson Reuters ONE

Abonner