NTL- MOTTATTE AKSEPTER I PLIKTIG TILBUD

Aker Capital AS har per i dag mottatt aksepter i Natural for totalt 1,764 aksjer i forbindelse med det pliktige tilbudet som ble fremsatt den 12. oktober og avsluttes den 9. november.

Aker Capital kontrollerer etter dette totalt 4.252.045 aksjer i selskapet tilsvarende 41.9% av aksjene og stemmene i selskapet.

Abonner